تصویر آکادمی

طبیعت و هدف کاراته جهانی است ، همه ي خواسته هاي خود خواهانه بايد در آتش تمرين سرخ شوند.

راه كاراته پس از هزار روز تمرين آغاز ميشود و پس از ده هزار روز تمرين به اوج خود ميرسد.

سه خصوصيت نشانه يك كاراته كار واقعي ميباشد: ۱- انضباط  ۲ – احترام  ۳- وفاداري

آدم شجاع در زندگی یکبار میمیرد  اما آدم ترسو روزی صدبار!

در هنر كاراته خويشتن نگري موجب خردمندي ميشود.

رود ها آوازشان را از دست خواهند داد ، اگر سنگها را از سر راهشان برداريم.

چون ببري درنده و خشمگين باش با چنگالهاي تيز، اما از كنار آهويي بي پناه به آرامي بگذر.

كاراته هنر جوانمردان است.

عدالت بدون قدرت معنی ندارد و قدرت بدون عدالت یعنی  خشونت.

سر را پايين ، چشمها را بالا و دهان را بسته نگه داريد ، ذهن را آزاد كنيد و از همان شروع كار با تواضع به ديگران خدمت كنيد.

راز پنهان كاراته در كسب تجربه است.

درد ها و رنجها زاييده همان اميال و هوسهايي است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند.

درباره ی بوجارزاده

مطلب پیشنهادی

مسابقات رباط کریم

تیم داوری مسابقات قهرمانی کاراته در دو سبک کاتا و کمیته در رده های سنی …