هانشی محمد بهبودی

نماینده رسمی فدراسیون جهانی و رئیس سبک وادوریو فدراسیون کاراته
هانشی محمد بهبودی
فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
آشنائی  كامل به زبان ژاپنی
دارنده كمربند سياه دان 8  از فدراسیون کاراته  جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مسئولیتهای ورزشی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی
عضو کمیته فنی فدراسیون کاراته  جمهوري اسلامي ايران از سال    1358   لغایت  1359 به  ریاست حاج آقا محمد مهر آئين   و لغایت 1376
عضو کمیته تعیین درجات  متقاضیان  سبک های  فدراسیون کاراته  جمهوري اسلامي ايران از سال    1378   لغایت 1379
عضو کمیته امور استان ها   فدراسیون کاراته  جمهوري اسلامي ايران از سال  1387 لغایت 1388
رئیس کمیته بازرسان فدراسیون کاراته جمهوري اسلامي ايران  در سال 1373
رئیس کمیته مربیان فدراسیون کاراته جمهوري اسلامي ايران از سال     1380        لغایت  1382     و عضو کمیته مربیان از سال 1368 تا کنون
مدرس   فدراسیون کاراته جمهوري اسلامي ايران ( داوري  – مربيگري) از سال 1357 تا کنون
عضو شورای داوران فدراسیون کاراته جمهوري اسلامي ايران از  سال 1371 لغایت 1390
نماینده رسمی فدراسیون جهانی    و  رئیس سبک   وادوریو   فدراسیون کاراته جمهوري اسلامي ايران  از سال 1376 تا کنون
مشاور فني فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران از  سال   1387 لغایت 1388
نماينده رسمي   سازمان بين المللي    ورزشهاي رزمي  AMA   انگلستان در ايران از سال 1382 تا کتون
رئيس هيأ ت  ورزشهای رزمی موسسه فرهنگي  ورزشي  پیام   از سال 1370 تا سال 1390
دريافت مهمترين گواهينامه  مقالات علمي،ورزشي :
ارائه مقاله علمي و پژوهشي  و دریافت گواهینامه  در كنگره  (بين المللي دانشگاههاي جهان اسلام  ) با محوريت تربيت بدني و علوم ورزش  –   تهران 1386
ارائه مقاله علمي و پژوهشي و دریافت گواهینامه  در كنگره  (آسیا  ) با محوريت تربيت بدني و علوم ورزش  –   تهران 1387
ارائه مقاله علمي و پژوهشي و دریافت گواهینامه  در هند  با محوريت تربيت بدني و علوم ورزش  –   هند    1388
ارائه مقاله در اولین همایش ملی علم و کاراته با محوریت پرخاشگری ورزشکاران ( رزمی)  و دریافت گواهینامه  –   تبریز  1390
ارائه مقاله علمي و پژوهشي و دریافت گواهینامه  در هشتمین کنگره بین المللی پزشکی و ورزشی   با محوريت تربيت بدني و علوم ورزش  –   اصفهان     1391
وفقيت در  کلینیکهای مربیگری جهانی  ، ارتقاء فني  و ارتقاء درجه :
ژاپن: از سال 1369 تا 1391 (16 بار) و کسب مدارک مربیگری جهانی ، ارتقاء درجه  ،شي تي كاتا  ، ارتقا فنی، شرکت در مسابقات و ….
دارای مدرک مربیگری ممتاز ملی از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و مدرک مربیگری جهانی سبک  وادوریو
موفقيت در  کلینیکهای داوري   آسيائي و  جهانی :
مالزی :  1371 -کسب مدرک داوری آسیائی
تهران  :  1372-کسب مدرک داوری آسیائی
ژاپن    :  1378 -کسب مدرک داوری آسیائی
قبرس  : 1384 – کسب مدرک داوری جهانی
ترکیه : 1386 و تثبيت  مدرک داوری جهانی
مراكش : 1388 وتثبيت  مدرک داوری جهانی
مهمترین عناوین قهرمانی داخلی به عنوان ورزشکار (عضویت در تیم ملی از سال 1364 لغایت 1370) :
1- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات کشوری سال 1364
2- مقام سوم کاتای انفرادی مسابقات کشوری سال 1364
3- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات کشوری سال 1365
4- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات کشوری سال 1366
5- مقام اول کومیته تیمی مسابقات کشوری سال 1367
6- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات سراسری سپاه سال 1367
7- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات سراسری بسیج سال 1368
8- مقام اول کومیته انفرادی مسابقات کشوری سال 1368
9- مقام اول کومیته تیمی مسابقات استان تهران سال 1370
كسب مهمترين  عناوین قهرمانی برون مرزی به عنوان ورزشکار :
1- مدال طلای کومیته انفرادی مسابقات بین المللی  سوریه  سال 1998
2- مدال نقره کاتای انفرادی کاپ آزاد جهانی  سوئد  2000
3- مدال طلای کومیته انفرادی مسابقات بین المللی  سوریه   – لبنان سال 2001
4- مدال برنز کومیته انفرادی پنجمین دوره مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2003
5- مدال برنز کاتای انفرادی پنجمین دوره مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2003
6- مدال برنز کاتای انفرادی ششمین دوره مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2004
7- مدال طلای کومیته تیمی یازدهمین دوره مسابقات بین المللی   وادوکاپ اسپانیا  سال 2004
8- مدال طلای کاتای انفرادی هفتمین دوره مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2005
9- مدال نقره کومیته تیمی هفتمین دوره مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2005
10- مدال طلای کومیته انفرادی چهارمین دور ه  مسابقات کاپ آزاد جهانی  سوئد  سال 2005
11- مدال نقره کاتای انفرادی چهارمین دور ه  مسابقات کاپ آزاد جهانی سوئد  سال 2005
12- مدال نقره کومیته انفرادی چهل و یکمین دور ه مسابقات کاراته فدراسیون جهانی  سبکی  ژاپن  سال 2005
13- مدال برنز کاتای انفرادی هشتمین دور ه مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2006
14- مدال برنز کاتای انفرادی نهمین دور ه مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2007
15- مدال طلای کاتای انفرادی دهمین  دور ه مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2008
16- مدال برنز کاتای انفرادی دوازدهمين  دور ه مسابقات بین المللی  انگلستان  سال 2010
17- مدال نقره کومیته انفرادی چهل و هشتمین  دور ه مسابقات کاراته فدراسیون جهانی  سبکی  ژاپن  سال 2012
مهمترین عناوین قهرمانی داخلی به عنوان مربی :
1- کسب دهها مقام قهرمانی در  مسابقات سراسری  بسیج  ،  کارگران کشور ،  استان تهران – باشگاههای کشور – دانشگاهها   –  لیگ كشور  و …
مهمترین عناوین قهرمانی برون مرزی تیم ملی کاراته سبک وادوریو فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران :
1- مقام اول مسابقات بین المللی   کاراته سوریه  سال 1998
2- مقام اول مسابقات بین المللی کاراته وادو کاپ  ایتالیا  سال 2000
3- مقام اول مسابقات کاپ آزاد جهانی  سوئد  2000
4- مقام اول مسابقات بین المللی   کاراته تاجیکستان  سال 2000
5- مقام اول مسابقات بین المللی   کاراته سوریه  – لبنان  سال 2001
6- مقام اول پنجمین دوره مسابقات بین المللی   کاراته انگلستان  سال 2003
7- مقام اول ششمین دوره مسابقات بین المللی کاراته   انگلستان  سال 2004
8- مقام اول یازدهمین دوره مسابقات بین المللی کاراته وادو کاپ  اسپانیا  سال 2004
9- مقام اول هفتمین دوره مسابقات بین المللی  کاراته  انگلستان  سال 2005
10- مقام اول چهارمین دور ه مسابقات  کاپ آزاد جهانی  سوئد  سال 2005
11- مقام دوم هشتمین دور ه مسابقات بین المللی  کاراته  انگلستان  سال 2006
12- مقام اول نهمین دور ه مسابقات بین المللی  کاراته  انگلستان  سال 2007
13- مقام اول دهمین  دور ه مسابقات بین المللی   کاراته انگلستان  سال 2008
14- مقام سوم یاز دهمین  دور ه مسابقات بین المللی   کاراته انگلستان  سال 2009
15- مقام دوم دوازدهمين  دور ه مسابقات بین المللی کاراته  انگلستان  سال 2010
16- مقام اول نهمین دور ه مسابقات بین المللی  کاراته جام دوستی  ارمنستان   سال 2011
17- مقام اول هفدهمین دور ه مسابقات بین المللی  /آسیایی کاراته جام فوناکوشی هند    سال 2012
دريافت مهمترین تقدیر نامه ها توسط:
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم سازمان تربیت بدنی
دبیر محترم کمیته ملی المپیک
ریاست محترم فدراسیون کاراته
مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی
فرماندهان محترم بسیج ، سپاه ، ارتش و

0

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

درباره ی بوجارزاده

مطلب پیشنهادی

استاد آرین

  هانشی صدیف محمدپور واستاد ارین خو از قدیمی های کاراته هستند.