مسابقات بین المللی تهران

مسابقات بین المللی با حضور هفت کشور در مجموعه ورزشی شهید شیررودی برگزارگردید در این راستا هنرجویان آکادمی کاراته

بوجارزاده با کسب یک مدل طلا و شش مدل نقره و چهار مدل برنز به کار خود خاتمه داد.

درباره ی بوجارزاده